32-38 Hafta

32 ve 38. Hafta Gebelik Muayeneleri
– Baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemiği ölçülerek gelişimi değerlendirilir
– Plasentanın yerleşim yeri,
– Bebeğin etrafındaki sıvı miktarı
– Bebeğin rahim içindeki pozisyonu belirlenir.
Rh(-) gebelerde Indirekt Coombs Testi tekrarlanır. HBSAg(-) saptanan ve aşı yaptırmamış olan gebelerde HBSAg testi tekrarlanır.
Bu muayenelerin yanı sıra her hekim ziyaretinde;
– Kan basıncı,
– Ağırlık ölçülür.
– Ödem ve varis varlığı araştırılır.
Eğer gebe belirtilen muayeneleri yaptırabileceği olanaklara sahip değilse, ulaşabildiği sağlık kuruluşunda;
– Kan basıncı.
– Ağırlık ölçülür.
– Karın duvarının elle muayenesi ile rahmin büyümesi izlenerek, bebeğin büyüklüğü ve amnion sıvısının miktarı hakkında bilgi edinmeye çalışılır. Rahim üç aydan sonra karın duvarından elle hissedilebilir. Bebeğin rahim içindeki duruşu başının, makat ve sırtının bulunduğu yer saptanır. Bu muayeneye Leopold manevrası denir.
– Bebek kalp sesleri dinlenir.
– Ödem, varis varlığı kontrol edilir.
Gebelik boyunca yapılan tüm muayeneler, testler, uygulanan tedaviler sorumlu sağlık mensupları (hekim/ebe-hemşire) tarafından gebede bulunan “Gebe İzlem Formu” na eksiksiz olarak işlenmelidir.Bu form gebeler tarafından her başvurdukları sağlık kuruluşuna götürülmeli ve gerekli bilgilerin kaydedilmesi sağlanmalıdır.