Kategori: Menopoz

Menopozda Alternatif Tedaviler

Menopoz bir kadının kalıcı olarak adetten kesilmesi ve yumurtalık fonksiyonlarının (hem üreme hem de östrojen yapımı) sona ermesi ile karakterize bir durumdur.

Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 47’dir. Ortalama yaşam süresinin uzaması ile kadınların menopoz sonrası yaşadıkları dönem uzamış ve bu süredeki yaşam kalitesi ön plana çıkmıştır.

Menopoz sonrası kadınlarda görülen şikayetler kısa ve uzun dönem olarak sınıflandırılabilir.
Devamını oku

Menopozda Tedavi Seçenekleri

Doğal bir süreç olan menopozda tedavi, şikâyetleri önlemeye yöneliktir. Düzenli egzersiz ve kalsiyum takviyesi menopoz sonrasında çok önemlidir. Yıllık kontrolleri, mamografiyi ve jinekolojik muayeneyi ihmal etmeyin

Menopoz doğal bir süreçtir ve tedavi ortaya çıkan belirtileri önlemeye yöneliktir. Herhangi bir ilaçla tedaviye başlanmadan önce yaşam stilinizi ve alışkanlıklarınızı doktorunuzla birlikte gözden geçirmeniz gerekir.
Devamını oku

Menopoz ve Yaşam Tarzı

Yaşam kalitesinden kast ettiğimiz şey; herkesin yaşacağı bu dönemi en az zararla, topluma katılarak, aile bireyleriyle çatışmaları en aza indirmek ve beden sağlığını da olabilecek en üst seviyeye çekmektir. Başta kemik sağlığımız, kalp sağlığımız, ruh sağlığımız, cinsel sağlımız, cilt sağlığı ve güzelliği için bu yardımı almalıyız.

Kaliteli yaşama ulaşmış kadın; Bedenen sağlıklı ve toplumda aktif rol almaya devam eden kadındır. Kadınların bir çoğu menopozu bir dönemin sonu olarak görür ve kabuğuna çekilir. Hayır menopoz kabuğa çekilme zamanı değil aksine yılların da verdiği tecrübe ile hayatın her alanında aktif ve etkin olmanın zamanıdır.
Devamını oku

Erken Menopoz

Bir kadında adet kanamalarının 35 yaşından önce kesilmesine erken menopoz adı verilmektedir.
Günümüzde halk arasında erken menopozun daha sık görüldüğü iddia edilse de bu tam olarak doğru değildir. 35 yaş – 50 yaş arası olguları erken menopoz olarak değerlendirmek doğru değildir.

Devamını oku

Menopoz

Menopoz adetlerin kesilmesi olarak adlandırılır. Perimenopoz menopozdan hemen önceki ve sonraki döneme verilen addır. Klimakteryum ise üreme çağından menopoz sonrasına kadar olan dönemi içerir.
Ortalama menopoz yaşı Türkiye için tam olarak bilinmemektedir, ancak bu A.B.D’de 50-52 yaşları arasındadır. Adetlerin ilk başlama yaşı ile menopoz yaşı arasında bir ilişki bulunmamaktadır.
Devamını oku