Kategori: Tanısal ve Diğer Girişimler

Girişimler

GENETİK İNCELEME AMACI İLE YAPILAN
AMNİYOSENTEZ – KORDOSENTEZ – KORYON VİLLUS BİYOPSİSİ
Amniyosentez gebeliğin 16-22. haftaları arasında genellikle kromozom anormalliği riski olan fetusların tanısı için uygulanan, 9-15cm arasındaki iğneler ile fetusun içinde bulunduğu sıvı dolu amniyon boşluğundan en fazla 15-20ml sıvı alınması işlemine verilen isimdir.
Devamını oku