Kategori: Kadın Hastalıkları

Hormonsal Bozukluklar

 1. Adet düzensizlikleri
—Geç (oligomenore)veya erken (polimenore) adet olma
—Az (hipomenore) veya çok (hipermenore) adet olma
—Uzun süren (menoraji) veya düzensiz (menometroraji) adet olma
—Ara kanamalar
-Hayatı boyunca ilk adetten son adete kadar saat gibi düzenli adet görmüş bir kadın yoktur, böyle bir kadın yaşamamıştır dünyada. Adet görmek için gerekli östrojen hormonunun oluşum işlemi aslında beyinden başlayan bir mekanizma ile olur.
Devamını oku

Enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar normal hayatın bir parçasıdır. hemen hepimiz zaman zaman öksürük, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara yakalanırız. Özellikle kadınların büyük bir kısmı hayatlarının herhangi bir döneminde sistit vajinit gibi enfeksiyolar geçirirler. Gebelik bazı enfeksiyonların normalden daha sık geçirildiği bir dönemdir. Bu enfeksiyonlar zaman zaman anne adayı ve gelişmekte olan bebekte problem yaratabilirler. Bu bölümde gebelikte sık görülen enfeksiyonlar incelenmektedir.
Devamını oku

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Kanıta Dayalı Yaklaşım
 
Bülent Urman – Ayşe Seyhan Ata
 
TSRM – Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 
Tekrarlayan gebelik kaybı(TGK), 20. gebelik haftasından önce aynı partnerle en az 3 ardışık spontan düşük olarak tanımlanır.[1] [2] [3] [4] Gebelik planlayan kadınların yaklaşık %0,5-1’i tekrarlayan gebelik kaybı ile karşılaşır. [2] [5] Gebelik kayıplarının patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Etiyolojide genetik ve moleküler anomaliler, uterin patolojiler, trombofili, çevresel faktörler, endokrinolojik ve immunulojik nedenler rol oynayabilir. Tüm bu faktörler araştırılsa da hastaların yaklaşık yarısında bir neden ortaya koyulamamaktadır...
Devamını oku

Myomlar Ve Kısırlık

Myom Nedir, Neden Oluşur?

Myom, rahmin (uterus) kas tabakasından gelişen iyi huylu (selim) tümörlere verilen isimdir. Myomlar kadınlarda sıktır ve her 4-5 kadından birinde görülür.

Myomlar sıklıkla 30-40 yaşlar arasında ortaya çıkar ve hormon tedavisi almayanlarda menopoz sonrası küçülür. Ergenlik öncesi görülmesi son derece nadirdir. Neden oluştuğu bilinmemekle beraber, estrojenin ve genetik özelliklerin rolü olduğu düşünülmektedir.

Devamını oku

Doğuştan Vajen Yokluğu

Doğuştan rahmin olmaması (Müllerian Agnenezi – Rokitansky Kuster Hauser Mayer Sendromu, RKM)

RKM Sendromu hastalarında doğuştan rahmin tamamı ve vajenin üst 1/3’lük kısmı bulunmaz.

Genelde hastalarda ürogenital sinüsten oluşan kısa bir vajen mevcuttur., Ender durumlarda vajen hiç gelişmemiştir. RKM Sendromu hastalarında büyüme ve gelişme gayet normaldir. Ayrıca genetik yapıları 46 XX şeklindedir. Bunun yanı sıra yumurtalık fonksiyonları normaldir.

RKM Sendromu’nun 4000 – 5000 canlı doğumda bir görüldüğü biliniyor. Hastalığın nedeni hakkında kesin bilgi mevcut değildir. Hastalığa sahip kişilerde şikayetler genelde ergenlik çağında adet kanamalarının başlamaması ile başlar.
Devamını oku