Gebe kalamıyorsanız…

Genç bir kadının her menstrual siklusta düzenli cinsel ilişkide bulunduğu taktirde gebe kalma şansı %20-25’dir.Korunmayan çiftlerin bir çoğu ilk 6 ay içinde hamile kalır. 35 yaş üzerindeki kadınlarda bu süre uzayabilir.
Basit olarak infertilite bir yıl süresince çiftin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmamasına rağmen gebeliğin elde edilemediği durumdur.

Çiftlerde infertilite erkek, kadın veya her ikisindeki problemlere bağlı olabilir. İnfertil çiftlerin %30’u erkeğe bağlı, %30’u kadına bağlı nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamamaktadır. Çiftlerin %40’ında ise infertilite eşlerin her ikisindeki problemlere bağlıdır. Erkek eşte sperm sayısının, hareketliliğinin veya normal yapıdaki spermlerin azalması veya menide hiç sperm olmaması infertilite nedenidir. Ayrıca iktidarsızlık ve geriye boşalma da infertiliteye yol açabilir. Kadın eşte ise ovulasyonun olmaması, endometriozis (karın içine kanamalar yapan bir hastalık), Fallop tüplerinin tıkalı olması ve rahimde myomların bulunması infertilite nedenidir.

Günümüzde evlenme yaşı ilerlediği ve evlenen çiftler çocuk sahibi olmayı erteledikleri için infertilite daha sık görülmektedir. Ayrıca enfeksiyonların daha yaygın görülmesi de Fallop tüplerinde tıkanıklığa neden olarak infertiliteye yol açabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar her altı çiften birinde infertilite problemi olduğunu göstermiştir.

Normal bir çift 12 ay herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına ve düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmamışsa tetkiklere başlanır. Burada kadının yaşı önemlidir. 30’lu yıllardan sonra (özellikle 35) bu incelemeler daha kısa süre, 6 ay gibi, yapılır.   Aşağıdaki durumlarda infertilite süresine bakılmaksızın tetkiklere başlanılmalıdır.
  • 35 yaş üzeri
  • Adetlerin düzensiz yada hiç olmaması
  • Adetler arası kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • Üst genital sist. enfeksiyonu hikayesi
  • Rüptüre apandisit yada diğer abdominal cerrahi hikayesi

Değerlendirmede hem erkek hem de kadın incelenir. Amaç, infertilite neden ya da nedenlerinin saptanıp nedene yönelik tedavinin planlanmasıdır. Gerekli tetkik ve değerlendirmenin tamamlanması bir kaç menstrual siklus sürebilir. İnfertil çiftin incelenmesine erkekten başlanır İnfertilite nedenleri arasında önemli bir yer tutan erkek faktörünün ( % 50) araştırılması kolay ve ucuzdur. Bu amaçla semen analizi yapılır. Kadın açısından yumurtlamasının değerlendirilmesi, hormonal tetkikler ve tüpleri için rahim filmi (HSG) çekilir. Gerekli tetkik ve değerlendirmenin tamamlanması bir kaç menstrual siklus sürebilir. Adet kanamalarınız düzensiz ise yumurtlamanız kontrol edilir. Gerekirse birtakım tedaviler ile yumurtlamanız sağlanır.  Muayeneleriniz ve tetkikleriniz tamamlandıktan sonra diğer gerekli tedaviler başlanmalıdır.