Kordosentez

GENETİK İNCELEME AMACI İLE YAPILAN KORDOSENTEZ

Sağlık Bakanlığı Genetik Tanı Merkezleri Yönetmeliğine göre yapılacak genetik testler için hastanın yazılı izin vermesi zorunludur. Hasta bilgilendirildikten ve varsa soruları cevaplandıktan sonra onam belgesi imzalatılır.
Kordosentez gebeliğin 19. haftasından sonra genellikle kromozom anormalliği riski olan fetusların tanısı için uygulanan, 9-15cm arasındaki iğneler ile fetusun kordon damarındanen fazla 2-3ml kan alınması işlemine verilen isimdir.
Ağrı olasılığı düşük olup genellikle ek uyuşturma işlemine gerek duyulmaz. Ultrasonografi incelemesini takiben cilt temizliği yapılır ve steril iğne fetusa zarar vermeyecek bir bölümden karın tabakalarının içinde ilerletilir. Steril bir enjektör kullanılarak fetus kanı gerektiği kadar aspire edilir ve laboratuvara gönderilir. Standart sonuç verme zamanı genellikle 7-10 gün arasında değişir.
Kordosentez işleminden sonra %1 oranında fetusu kaybetme riski vardır. Ayrıca %2 oranında hafif kanama veya su gelmesi ve erken doğum riski olabilir. İşlem sonrası nadiren pelvik veya sistemik enfeksiyon gelişme riski vardır. Genelde bu riskli dönem işlem sonrası ilk dört haftayı kapsar.
İlk girişimden sonra yetersiz örnek elde edilirse aynı girişimi aynı seansta veya ileride tekrarlamak gerekebilir.
Yapılacak bu analiz, toplumda sık rastlanan, özellikleri belirlenmiş, doğacak bebekte tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açabilecek kromozom sayı ve yapı anormalliklerine yönelik olup, gen defektleri gibi hastalık ve diğer sendromları içermemektedir.
Laboratuvar tetkik sonucundafetus cinsiyeti size bildirilmez.
JNM SAĞLIK HİZMETLERİ – PRENATAL TANI