Koryon Villus Biyopsisi

GENETİK İNCELEME AMAÇLI YAPILAN GİRİŞİMLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM BELGESİ

Sağlık Bakanlığı Genetik Tanı Merkezleri Yönetmeliğine göre yapılacak genetik testler için hastanın yazılı izin vermesi zorunludur. Hasta bilgilendirildikten ve varsa soruları cevaplandıktan sonra onam belgesi imzalatılır.
Sağlık Bakanlığı Genetik Tanı Merkezleri Yönetmeliğine göre yapılacak genetik testler için hastanın yazılı izin vermesi zorunludur. Hasta bilgilendirildikten ve varsa soruları cevaplandıktan sonra onam belgesi imzalatılır.
Koryon villus biyopsisi gebeliğin 11-22. haftaları arasında genellikle kromozom anormalliği riski olan fetusların tanısı için uygulanan, 9-15cm arasındaki iğneler ile fetusun eşinden (plasenta) biyopsi şeklinde doku alınması işlemine verilen isimdir.
Ağrı hissi mevcut olup genellikle ek uyuşturma ile bu sorun kısmen giderilebilmektedir. Ultrasonografi incelemesini takiben cilt temizliği yapılır ve steril iğne fetusa zarar vermeyecek bir bölümden karın tabakalarının içinde ilerletilir. Bir enjektör yardımı ile villuslar gerektiği kadar aspire edilir ve laboratuvara gönderilir. Standart sonuç verme zamanı genellikle 14-16 gün arasında değişir. Sonuç %95 oranında elde edilir, %1 oranında hücre üremesi olmayabilir, %1-5 oranında anne kontaminasyonu görülebilir. Verilecek genetik sonuç kromozom sayı ve yapı anormalliklerini gösterir, gen defektleri hakkında bilgi vermez. Fetus cinsiyeti size bildirilmez.
Bu işlemden sonra % 2 oranında fetusu kaybetme riski vardır. Ayrıca %2 oranında hafif kanama olabilir. Genelde bu riskli dönem işlem sonrası ilk dört haftayı kapsar.
JNM SAĞLIK HİZMETLERİ – PRENATAL TANI